• 418/15 ม.1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ภาพรวมของบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2560 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นในงานบริการด้านงานระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทำให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานระบบของอาคาร อุตสาหกรรม และระบบในห้างสรรพสินค้าได้เป็นอยางดี

ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเนินให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญและคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยศักยภาพของทีมงาน สามารถให้ข้อมูลและให้บริการทางเทคนิคช่างทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณภาพงานบริการและผลงานตรงตามมาตรฐานที่มั่นใจได้ในคุณภาพ

Our companyวิสัยทัศน์

หจก. ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูลเซอร์วิส ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการงานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานระบบอาคารและอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความมุ่งเน้นในการบริการ เรียนรู้จริงจากประสบการณ์ และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทำให้รับมือกับความท้าทายและเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการการให้บริการงานระบบ รวมถึงได้รับการยอมรับจากพันธมิตรธุรกิจทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจต่างประเทศ

conference-room-768441_1280

ค่านิยมองค์กร

ความทุ่มเท

เรายินดีทุ่มเทให้กับทุกงาน

คุณภาพ

ส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความหลากหลาย

ให้บริการอย่างหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

ผลงานการดำเนินงานOverall Operation

  • เพราะความยั่งยืนของธุรกิจเกิดจากหลายปัจจัยตั้งแต่สินค้ามีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมถึงการบริการที่รวดเร็วและครบวงจร ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส ใส่ใจให้ความสำคัญมาตลอด
  • ศักยภาพของบุคลากร คือความเข้มแข็งของธุรกิจ ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ในสายงานและปลูกฝังความจริงใจในการให้บริการซึ่งเป็นหลักที่เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตลอดมาเพื่อให้บุคลากรพร้อมสำหรับให้คำปรึกษาและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน
  • ตอบสนองความต้องการด้วยบริการอย่างมืออาชีพ ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายเพราะเราเชื่อว่าการให้บริการที่รวดเร็วจับใจจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างรวดเร็วคล่องตัวและประสบความสำเร็จสูงสุด