• 418/15 ม.1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ระบบไฟฟ้าElectric power systems

ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า ให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินได้อย่างปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

 • ระบบไฟฟ้ากำลัง

การจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟสำรอง
ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบกราวด์

 • ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบเสาอากาศโทรศัพท์   ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเสียง ระบบ  ควบคุมอัตโนมัติ

ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศCooling system and Air conditioning system

 • เราเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
 • ด้วยนโยบายการให้บริการ คือ รับประกันไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากการได้รับแจ้งจากลูกค้าและทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน
 • ระบบท่อส่งลมเย็นหรือท่อดักท์ (Duct)
 • ระบบทำน้ำเย็น (Chiller)
 • อะไหล่ อุปกรณ์ ระบบทำความเย็นทุกชนิด
 • ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็ง
 • ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ เพื่อให้สอดคล้องและช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งด้านประสิทธิภาพและด้านพลังงานได้เป็นอย่างดีโดยให้บริการลูกค้า ดังต่อไปนี้
 • ออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง ในระบบทำความเย็น
  และปรับอากาศ
 • ประกอบชุด Chiller and Freezer Room
 • คอยล์เย็นสำหรับระบบปรับอากาศ
  Cool Room and Freezer Room
[icon icon=”fa fa-phone” position=”icon-left” title=”บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ไม่จำกัดจำนวนครั้ง”][/icon][icon icon=”fa fa-wrench” position=”icon-left” title=”บริการบำรุงรักษาโดยจะให้บริการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด”][/icon][icon icon=”fa fa-cog” position=”icon-left” title=”บริการปรับปรุงระบบเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน”][/icon][icon icon=”fa fa-microchip” position=”icon-left” title=”บริการจัดหาอะไหล่ตามความต้องการของลูกค้า”][/icon]
[icon icon=”fa fa-check” position=”icon-left” title=”บริการซ่อมแซม”][/icon][icon icon=”fa fa-envelope-o” position=”icon-left” title=”บริการเมื่อได้รับแจ้ง”][/icon][icon icon=”fa fa-home” position=”icon-left” title=”บริการ ณ ที่ทำการของลูกค้า”][/icon]

Potentialศักยภาพ

 • ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • การออกแบบประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ให้ความรู้ที่ถูกต้องและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และงานออกแบบ 3 มิติ
 • ด้านประสบการณ์
  • ประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ด้านการบริหารจัดการ
  • มีความกระตือรือร้นติดตามงานระหว่างดำเนินงานและกระบวนการแผนงานที่ชัดเจน